กลองแต้

ใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณไล่สัตว์ร้ายในสมัยก่อน เช่น เสือ ช้าง ให้สัตว์รู้ว่ามีชุมชน

            กลองแต้เป็นกลองเก่าแก่ของชนชาวภูไท ใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณไล่สัตว์ร้ายในสมัยก่อน เช่น เสือ ช้าง ให้สัตว์รู้ว่ามีชุมชน มีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ เนื่องจากเสียงกลองแต้ดังกังวาน ทำให้สัตว์ตกใจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้

            ต่อมาเมื่อว่างจากการทำไร่ ทำนา ชาวภูไทนำกลองแต้มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อประชันความแข็งแรงของคนตี ในงานมหรสพรื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ งานบวช และงานบุญประเพณีต่าง ๆ เรียกว่า  การเตงกลองแต้

           ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยที่ใช้ในงานรื่นเริงต่างๆ มีมากขึ้น จึงทำให้กลองแต้ไม่เป็นที่นิยม คนรุ่นหลังไม่เห็นความสำคัญของกลองแต้และไม่รู้จักกลองแต้

          โรงเรียนบ้านนายูงได้รื้อฟื้นกิจกรรม การตีกลองแต้ โดยจัดไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมนี้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จัก จะทำให้รักหวงแหนในถิ่งกำเนิดของตน และร่วมอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังสืบต่อไป

กลองแต้ ในงานบุญเดือนสาม ขึ้นสามค่ำ ของชาวภูไท บ้านนายูง

....................

ข้อมูลจากเอกสารแจก  จากโรงเรียนบ้านนายูง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยุชุมชนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้เรื่องกลองค่ะ

เขียนเมื่อ 

P 

มาเรียนรู้เรื่องกลองค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ที่มา " เจิม " กลองแต้ เป็นท่านแรก ครับ