Risk Assessment

    การตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยง เป็นส่วนสำคัญในการให้การปรึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://gotoknow.org/archive/2006/05/31/07/58/17/e30886

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระเรื่องเอดส์ความเห็น (0)