บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

occrayong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยอง
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ทั้งกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองและกลุ่มที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย

เราดำเนินการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองแพทย์
ให้แก่แรงงานต่างด้าว จัดทำบัตรประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าว
โรคที่ต้องตรวจประเมินและควบคุมคือ
วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง โรคซิฟิลิส และโรคพยาธิลำไส้

เปิดดำเนินการที่คลินิกตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ คุณรัตนา ทองศรี, คุณชลฤดี สดศรี
โทรศัพท์ 038 - 611104 ต่อ 2145
อีเมล [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีวเวชกรรมระยองความเห็น (0)