ได้มีการพบปะพูดคุยกับพยาบาลที่เคยมีประสบการณ์ในการเตรียมผู้ป่วยที่ต้องจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในสภาพที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เมื่อ 4 พ.ค. 49 ทำให้ได้แนวคิดในการให้คำแนะนำผู้ดูแลที่สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น เช่นคำแนะนำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวนั้น คำแนะนำที่เฉพาะเจะจง ซึ่งคุณขนิษฐา อรัญดร จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือให้ผู้ป่วย ที่เป็นคู่มือเฉพาะราย เป็นคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในปัญหาของผู้ป่วยรายนั้น และมีคำแนะนำที่มีปัญหาบ่อยๆคือ การสังเกตอาการแพ้ยา โดยดูจากการเป็นผื่น ที่มีการแนบรูปที่สื่อว่า "ผื่นคือแบบนี้นะ" หลังการพูดคุยกันในวันนั้น ได้มีการกลับมาทบทวนคู่มือที่จัดทำขึ้น ก็พบว่าใช่เลย ที่ผู้ป่วยไม่ค่อยได้อ่านคู่มือ เพราะมีเรื่องอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเขาอยู่มาก  ทำให้คู่มือไน่สนใจ และทีมตกลงกันว่าเราจะปรับปรุงวิธีการให้ข้อมูลผู้รับบริการของเราใหม่