โรคลำไส้อักเสบในสุนัข

อาการท้องเสียหรือถ่ายเหลวในสุนัขนั้น ความจริงมีสาเหตุจากหลายประการ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส โคติดเชื้อโปรโตซัว โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคพยาธิ  เนื้องอก  การเปลี่ยนอาหาร เป็นต้น

   แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะอาการท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะโรคลำไส้อักเสบ

 โดยทั่วไปโรคลำไส้อักเสบในสุนัขเกิดจากเชื้อไวรัส 3 ชนิดด้วยกัน แต่ระดัความรุนแรงมากน้อยไม่เหมือนกัน เช่น parvovirus จะมีอาการรุนแรงมากที่สุด รองลงมาจะเป็นเชื้อ coronavirus และน้อยสุด คือ rotavirus ทั้งนี้อาการป่วยอาจคล้ายครึงกัน

     1. เชื้อพาร์โวไวรัส มีความรุนแรงและเป็นแบบเฉียบพลัน สามารถเกิดกับสุนัขทุกช่วงอายุ แต่ในลูกสุนัขอายุ 4-6 เดือนจะมีอาการรุนแรงมาก และลูกสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศจะมีความไวต่อเชื้อกว่าพันธุ์ผสมแถวบ้านเราครับ เช่น ล็อตไวเลอร์ พิตบูล อัลเซเชียน ลาบาดอร์ เป็นต้น

      การติดต่อ ติดโดยการกินเชื้อที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระของตัวที่มีเชื้อ เช่น ในน้ำ อาหาร หรือสิ่งแวดล้อม

      อาการ  หลังได้รับเชื้อประมาณ 4-7 วัน เชื้อจะเพิ่มจำนวนมากพอที่จะแพร่กระจายไปทำลายอวัยวะ เช่น เยื่อบุลำไส้ ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง ทำให้เซลล์เยื่อบุลำไส้หลุดลอก สุนัขจะมีอาการท้องเสียรุนแรงและมีเลือดปนมีไข้สูง นอกจากนี้จะพบจะพบโลหิตจางและภูมิคุ้มกันต่ำร่วมด้วย ซึ่งทำให้สุนัขที่เป็นโรคมีโอกาสเสียชิวิตสูง

   2. เชื้อโคโรนาไวรัส เป็นแบบเฉียบพลัน แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าเชื้อพาร์โวไวรัส ทำให้สุนัขที่ได้รับเชื้อมีอาการคล้ายกัน ได้แก่ท้องเสียมีเลือดปน แต่ไม่พบอาการมีไข้สูง ไม่ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำ และหากรักษาได้อย่างทันท่วงทีอาจไม่อันตรายถึงชีวิต

   3 . เชื้อโรทาไวรัส ในสุนัขมีการติดเชื้อค่อนข้างน้อยและอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องรักษาและหากไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน

       การตรวจวินิจฉัย 

      - จากประวัติการป่วย อายุ การทำวัคซีน

      - การตรวจร่างกาย เช่น ตรวจอุจจาระ

      - ค่าโลหิตวิทยา

      - ชุดตรวจสำเร็จรูป

      การรักษา  ไม่มีการรักาาที่จำเพาะ เป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคองอาการ และคุมการติดเชื้อแทรกซอ้น

เช่น การให้สารน้ำ- สารอาหาร ยาปฏิชีวนะ ยาลดการอาเจียน เป็นต้น

      การป้องกัน  ก็ต้องทำวัคซีนนะครับ โดยเริ่มโปรแกรมวัคซีน ตั้งแต่่อายุประมาณ 6 สัปดาห์ ได้เลย

ก่อนอื่น ถ้าเป็นสุนัขที่ได้มาจากที่อื่น ต้องเลี้ยงอยู่กับเจ้าใหม่ก่อนซัก 1 สัปดาห์ เพื่อกักโรค และป้องกันภาวะเครียดที่จะเกิดจากการเปลี่ยนบ้าน เปลี่ยนเจ้าของ เป็นต้น

อ้างอิงจาก เวป รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น