การวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าได้อะไรหลายๆอย่างจากการเข้าค่ายครั้งนี้    ทำให้ได้สติ  ทำให้ได้ความรู้สึกที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  รู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกและข้าพเจ้าคิดว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นความรู้ที่วัยรุ่นทั่วๆไปควรจะศึกษาและควรจะปฏิบัติเพราะว่าเมื่อเรามีสติจะทำให้เราพบอะไรหล่างๆในชีวิต  เช่น  เราสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราะในทุกๆวันที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีสติอยู่กับตัวเองทุกขณะ