ปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคม

ความประทับใจอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลย
    23-30 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าได้ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคม  รู้สึกว่าได้อะไรกลับมาหลายอย่างเลยทีเดียว  ความประทับใจอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลย นั่นก็คือ วันที่ 5 ของการเข้าค่าย พันเอก(พิเศษ)ทองคำ ศรีโยธินได้พูดถึงเรื่องพระในบ้าน ขณะที่ท่านได้บรรยายอยู่นั้น  น้ำตาข้าพเจ้าก็ได้ไหลออกมา  ยิ่งตอนอ่านบทกลอนและได้ก้มกราบ  ตอนนั้นแหละ  น้ำตาของชาวโยคีแต่ละคนได้ไหลออกมาเปรียบเสมือนมาล้างความผิดในใจของเรา  ทำให้เราได้มีจิตใจที่อ่อนโยนยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความประทับใจความเห็น (0)