เทคโนโลยีสารสนเทศในแนวโน้มของโลกในอนาคต

     เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ วิวัฒนาการสื่อสารตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลในการพัฒนาประเทศเจริญเร็วตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีมากในการพัฒนาประเทศในอนาคตภายภาคหน้า

    เทคโนโลยีสารสนเทศในแนวโน้มของโลกในอนาคต คือ การนำวิวัฒนาการในอดีตมาปรับปรุงหรือนำมาเสริมสร้างให้เกิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆให้กับประเทศเพื่อเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะวิวัฒนาการในปัจจุบันไปอย่างรวดเร็วโดยที่ในโลกตามไม่ทันจึงทำให้โลกปัจจุบันนี้ต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้ประชากรนั้นได้ทันโลกทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น วิวัฒนาการของการสื่อสารจากเดิมเป็น โทรเลข โทรศัพท์ เทเล็ก แฟ็กซ์ และพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์โดยใช้อีเมล์ในการสื่อสารติดต่อโดยการเห็นหน้าเห็นตากันและในการพัฒนาก็เพิ่มมาในอีกขั้นหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์นั้นก็มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นไปอีก มีทั้งฟังเพลง ถ่ายรูป และปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆอย่าง ทำให้คนไทยในปัจจุบันมีความรู้เพิ่มขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำให้ประชากรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ เพื่อที่จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาในอนาคต

    ถ้ายอนกลับไปมองอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีทั้งคุณและโทษควบคู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามคำว่า "พัฒนา" ก็จะดีกว่า ดังนั้นเทคโนโลยีสานสนเทศแนวโน้มของโลกในอนาคตจะมีผลดีต่อประเทศชาติและชาวโลกต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนิศความเห็น (1)

เจษฎา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ