เรียงความเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต"

 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

          ในโลกยุคปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมาก  จึงมีการคิดค้นสร้างสิ่งใหม่ๆที่อำนวยความสะดวกสบายขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
           เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นมากจากอดีต    ทำให้มีการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย ทั้งในด้านการศึกษาก็มีความก้าวหน้าโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนและ  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มีการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงในการทำงานและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการเช่น ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ คือจะดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนดให้ ถ้าผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการไป แต่แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีทีวีออนดีมานด์  คือ เมื่อต้องการชมภาพยนต์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หรือเลือกเรียนตามต้องการได้ เรียกว่า เป็นระบบการตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือการทำงาน   ในอนาคตสามารถทำงานแบบทุกเวลา ทุกสถานที่ การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทำให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริงเช่น ระบบประชุมทางวีดิทัศน์ ระบบประชุมผ่านเครือข่าย ระบบการศึกษาบนเครือข่าย เป็นต้นทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก
            ดังนั้นทำให้การที่เราจะทำอะไรในปัจจุบันเกือบทุกอย่างจะต้องมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย   มันก็เกิดทั้งผลดีและผลเสียถ้าหากคนเราถือเอาความสะดวกสบายเป็นส่วนหลักก็อาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเองก็ได้    แต่มันก็ทำให้เราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นและเราก็ต้องใช้มันในทางที่ถูกต้องด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธิดาศรี รุจิระนันท์ความเห็น (0)