GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มีชัย แววศรี

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ศษ.บ. วิชาเอก บริหารการศึกษา


มีชัย  แววศรี  ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบงานดังนี้
1.งานติดตาม ครวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.งานปนะเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3และปีที่ 5
3.งานคลังข้อสอบ
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 6.งานโครงการห้องสมุดดรงเรียน/ห้องสมุดมีชีวิต
7.งานวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกระดับ
8.ประจำกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษาerkm
หมายเลขบันทึก: 32391
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)