รายชื่อสมาชิกชมรม151-200

รายชื่อ สมาชิก ชมรม
151 นายชาตรี  ม่วงสว่าง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู [email protected]            
152 นายประชารัฐ  อามาตย์ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู   วิชาการ     กฎหมาย    
153 นายมงคล  แก้วดี ผอ. ศูนย์ กศน.อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร [email protected]         อื่น ๆ   
154 นายสุพัฒน์ อินทิราช ผอ. ศูนย์ กศน.อ.เต่างอย จ.สกลนคร   วิชาการ          
155 นางสาวกิตติยา  โพนสูงเนิน ผอ. ศูนย์ กศน.อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร [email protected]            
156 นายบุญญรัตน์  บรรลือหาญ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.กุดบาก จ.สกลนคร         กฎหมาย    
157 นายสมบูรณ์  มีระหงษ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ภูพาน จ.สกลนคร              
158 นายชูศักดิ์ ร้อยพิลา ผอ. ศูนย์ กศน.อ.พังโคน จ.สกลนคร       กิจกรรม      
159 นายสงวน  เหลืองรุ่งเรือง ผอ. สนง.กศน.จ.สกลนคร   วิชาการ          
160 นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศเพ็ญเมธา ผอ. สนง.กศน.จ.นครนายก [email protected] วิชาการ          
161 นายกริชพัฒน์  ภูวนา ผอ. ศูนย์ กศน.อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม [email protected] วิชาการ          
162 นายธวัชชัย  ใจชาญสุกิจ รองผอ. สนง.กศน.จ.สมุทรสงคราม           อื่น ๆ  29/7/2552
163 นางสาวบุษยพรรณ  รุ่งช่วง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.บางแพ จ.ราชบุรี [email protected]           28/7/2552
164 นายเสรี  วิเศษสังข์ รองผอ. ศฝช. จ.ชุมพร       กิจกรรม     28/7/2552
165 นางอุไรวรรณ อินทยารัตน์ ผอ. สนง.กศน.จ.ตาก   วิชาการ         27/7/2552
166 นายชนะ  เปรมปรี ผอ. ศูนย์ กศน.อ.แม่สอด จ.ตาก [email protected] วิชาการ         27/7/2552
167 นายสมชาย  เด็ดขาด รองผอ. สนง.กศน.จ.ตาก [email protected] วิชาการ         29/7/2552
168 นายคเชนทร์  มะโนใจ ผอ. สนง.กศน.จ.น่าน             23/7/2552
169 นายปัญวุฒิ  ทองมูล   สนง.กศน.จ.น่าน             23/7/2552
170 นางฤทัย  สมชาย รองผอ. สนง.กศน.จ.นครนายก              
171 นายทรงเดช  โคตรสิน รองผอ. สถาบัน ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             23/7/2552
172 นายกัญจน์โชติ  สหพัฒนสมบัติ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา [email protected] วิชาการ         28/7/2552
173 นายนิพนธ์  ป้อมสนาม ผอ. สนง.กศน.จ.สระบุรี             11/8/2552
174 นายจรูญ  แสงสาคร ผอ. ศูนย์ กศน.อ.เมือง จ.อุบลราชธานี [email protected]         อื่น ๆ 11/8/2552
175 นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผอ. สนง.กศน.จ.อุบลราชธานี [email protected] วิชาการ         11/8/2552
176 นายสมยศ  เพิ่มพงศาเจริญ ผอ. สนง.กศน.จ.กาญจนบุรี [email protected]     กิจกรรม     17/8/2552
177 นายชาญวิช  กองจันทร์ดี ผอ. ศูนย์ กศน.อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม       กิจกรรม     17/8/2552
178 นางสาวจิรวรรณ  จันทไชย รก.ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร [email protected] วิชาการ   กิจกรรม กฎหมาย   6/8/2552
179 นายเรืองฤทธิ์  ชมพูผุดผ่อง ผอ. สนง.กศน.จ.ชุมพร [email protected]           4/8/2552
180 นางสาวประไพศรี  คงตระกูล ผอ. ศูนย์ กศน.อ.เมือง จ.ชุมพร [email protected] วิชาการ         13/8/2552
181 นางสาวนิพันธ์  ดำเนินผล ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร   วิชาการ         13/8/2552
182 นายสามารถ  ศุภวิมุติ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร       กิจกรรม     13/8/2552
183 นายธนสัญ  ชัยขวัญ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ปะทิว จ.ชุมพร             13/8/2552
184 นายรังสิทธิ์  พรมวัง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ละแม จ.ชุมพร [email protected] วิชาการ         13/8/2552
185 นายอุชุ  เชื้อบ่อคา ผอ. ศูนย์ กศน.อ.หลังสวน จ.ชุมพร [email protected]     กิจกรรม     13/8/2552
186 นายประยงค์  ขันทอง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร             13/8/2552
187 นางอธิชา  รจนะ รองผอ. สนง.กศน.จ.ตรัง       กิจกรรม     14/8/2552
188 นายศิริพงศ์  บัวแดง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.เทพา จ.สงขลา              
189 นายสุประณีต  ยศกลาง ผอ. สนง.กศน.จ.กาฬสินธุ์   วิชาการ         2/9/2552
190 นางพรทิพย์พา  คาวีวงศ์ รอง ผอ. สนง.กศน.จ.กาฬสินธุ์   วิชาการ         2/9/2552
191 นายนามน  ถิ่นช่วง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ [email protected]     กิจกรรม     2/9/2552
192 นางเกศรัตน์  ภูกิ่งเงิน ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์   วิชาการ         2/9/2552
193 นายสมมารถ  คล้ายเลี่ยน ผอ. ศูนย์ กศน.อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์       กิจกรรม     2/9/2552
194 นายคมสัน  สารแสน ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์       กิจกรรม     2/9/2552
195 นายชาญชัย  โพนกองเส็ง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์   วิชาการ   กิจกรรม     2/9/2552
196 นายปุณณรัตน์  ศรีฑาพุฒ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์   วิชาการ         2/9/2552
197 นายเสรี  วิเศษดี ผอ. ศูนย์ กศน.อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์       กิจกรรม     2/9/2552
198 ว่าที่ ร.ท.สมพร  โพนกองเส็ง ผอ. ศูนย์ กศน.อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์       กิจกรรม     2/9/2552
199 นายภูมิใจ  เนียมบุญ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์   วิชาการ         2/9/2552
200 นางชนกพร  จุฑาสงฆ์ ผอ. ศูนย์ กศน.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ [email protected]     กิจกรรม     2/9/2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการบริหารชมรมนักบริหาร กศน.

คำสำคัญ (Tags)#รายชื่อ สมาชิก ชมรม

หมายเลขบันทึก: 323647, เขียน: 28 Dec 2009 @ 14:19 (), แก้ไข: 02 Jun 2012 @ 20:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)