KM กับการปรับโครงสร้าง

ผลจากที่คณะเภสัชฯ มข. ปรับโครงสร้างองค์กรโดยไม่มีภาควิชาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร และใช้เทคนิคของการเปลี่ยนผ่านที่ให้สายสนับสนุนช่วยกันคิดวางระบบการประสานงานแทนการทำงานในลักษณะของสังกัดภาควิชา โดยใช้ทักษะ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ช่วยกัน และคณะเริ่มเปลี่ยนผ่านในวันที่  1 มิย. นี้  คิดว่าระบบใหม่นี้จะส่งผลต่ออนาคตที่สายสนับสนุนจะเพิ่มความเชี่ยวชาญในกลุ่มต่างๆ ได้ และที่เห็นได้ชัดคือสายปฎิบัติการน่าจะสร้างกลุ่มทักษะได้ เช่น กลุ่มเชี่ยวชาญที่สนับสนุนด้านเครื่องมือ  ด้านสารเคมี หรือ ด้านสมุนไพร  และนอกจากนี้ ระบบนี้เป็นความท้าทายในการปฏิบัติงานมาก เป็นการร่วมกันสร้างวิธีทำงานใหม่ คิดว่าเป็นทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของสายสนับสนุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนช่วยเพื่อนความเห็น (0)