ได้มีโอกาสไปบรรยายให้บริษัทเอกชนที่สนใจจะทำ TQM ด้วยความที่ผู้บริหารท่านนี้อ่านหนังสือ และยังได้เห็นหลายๆองค์กรนำ TQM มาใช้ ก็หวังว่าถ้าเอาเข้ามาใช้ในการบริหารงานบ้างก็น่าจะช่วยทำให้อะไรๆในองค์กรดีขึ้น มีมาตรฐาน และการจัดการภายในเข้มแข็งขึ้น ก็น่าจะมีความจริงอยู่บ้าง แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบ่อยครั้งที่หลายองค์กรนำระบบการจัดการใหม่ๆ หรือแนวคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กรแบบแฟชั่น คือหมดช่วงเห่อเลิกนิยม ไม่มีใครพูดถึงก็เลิกลากันไป

ผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งจึงถามผมว่าแล้วจะมีหลักคิดอะไรง่ายๆสั้นๆไว้คอยเตือนสติเขาไหม เพื่อที่ว่าทุกครั้งที่ระลึกนึกถึงจะได้กลับมามุ่งมั่นฟันฝ่าบริหารงานอย่างจริงจังตามระบบที่นำมาใช้ อย่างเช่น TQM เป็นต้น เมื่อได้ยินดังนั้นผมก็ใช้สมองอันน้อยนิดแต่มีสินทรัพย์ (ทางปัญญา) ไม่ใช่น้อย เพราะได้ฝึกคิดทุกวันและสะสมไว้ไม่ใช่น้อย ว่าแล้วก็ร่ายออกมาเป็นภาษาอังกฤษว่า FAST

ผู้บริหารท่านนั้นได้ยินก็ร้องสวนขึ้นมาทันทีว่า ไม่ต้องการอะไรที่เร็วมากนักหรอก ถึงแม้รู้ว่าธุรกิจยุคนี้ถ้านิ่งเฉยก็เหมือนล้าหลัง แต่ต้องก้าวเดินอย่างมุ่งมั่น ผมว่าผู้บริหารท่านนี้เป็นคนคิด Fast แต่ทำ slow เพราะผมยังไม่ทันอธิบายอะไรท่านก็เล่นแปลเองเสร็จ

FAST ของผมหมายถึง Focus นั่นคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน Alignment เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดแล้วทุกคนก็ต้องมุ่งไปในแนวทางนั้น ไม่ใช่สเปะสปะไร้ทิศทาง หรือคอยค้าน คอยถ่วงคนอื่น Strategy ในขณะเดียวกันก็ต้องมุ่งไปแบบมียุทธศาสตร์ ไม่ใช่เดินไปแบบทื่อๆไม่มีลีลาเอาเสียเลย และสุดท้าย Teamwork โดยในระหว่างเส้นทางนั้นทุกคนต้องประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ร่วมด้วยช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ

ถ้าทำได้ครบ 4 ข้อนี้ Fast but sure