แนวคิดใหม่การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบัน


แนวคิดใหม่การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบัน

ข้าพเจ้าได้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพสถาบันโดยยึดหลักการบริหาร 3 แนวทาง คือ

  1. หลักของความเป็นมนุษย์
  2. หลักของความสามารถ
  3. หลักของความต่อเนื่อง

 

  1. หลักของความเป็นมนุษย์ หมายถึง มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนั้นความแตกต่างเป็นธรรมชาติที่มีในตัวมนุษย์ แต่ละคนมาแล้วตั้งแต่เกิดมา การที่บุคคลอื่นคิด พูด และการกระทำแตกต่างไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ เมื่อบุคลากรในสถาบันเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ ผู้ที่เก่งกว่ามีความรู้ ความสามารถ ต้องมีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่ ถ่ายทอดไปยังผู้ที่มีความรู้ด้อยกว่า เพื่อเติมเต็มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรและยกระดับคุณภาพสถาบัน
  2. หลักของความสามารถ หมายถึง บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน ผู้บริหารจะต้องใช้กระบวนการบริหารทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้บุคลากรทุกคนนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการยกระดับคุณภาพสถาบัน
  3. หลักของความต่อเนื่อง หมายถึง บุคลากรทุกคนเมื่อได้รับมอบหมายงานหรือมีแนวคิดในการนำโครงการ/กิจกรรม ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและจุดประสงค์แล้ว ต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องของงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อความยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพสถาบัน
หมายเลขบันทึก: 321925เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2009 14:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 02:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

เรียนท่านอาจารย์ สั้น ง่าย กระชับ ครับ

เรียน ท่านอาจารย์วิเชียรที่เคารพ

หลักการที่อาจารย์เสนอน่าสนใจครับ โดยเฉพาะประเด็นแรกที่ว่า "การที่บุคคลอื่นคิด พูด และการกระทำแตกต่างไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ เมื่อบุคลากรในสถาบันเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ ผู้ที่เก่งกว่ามีความรู้ ความสามารถ ต้องมีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้" ซึ่งตรงกับที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่า

"เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา

จงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่

เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดู

ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย .....ฯลฯ"

แต่ในชีวิตจริง เมื่อคนอื่นไม่เหมือนตน คิดไม่ตรงกับตน ตนก็จะรับไม่ได้ ไม่สังคายนาด้วย หรือเป็นศัตรูไปเลย

อาจารย์มีเคล็ดลับอย่างไรที่ส่งเสริมให้คนที่แตกต่างกัน มองเห็นความแตกต่างเป็นเรื่องปกติ และสามารถทำงานร่วมกัน มีเมตตาจิตต่อกัน ฯลฯ เคล็ดลับตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท