เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวน้อมโลกในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

                                        เทคโนโลยีแนวน้อมโลก

    ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีอิทธิพลมากสำหรับชีวิตมนุษย์ในแต่ละวัน  จึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆไม่เว้นแต่ละวันเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น    และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ได้ใช้เทคโนโลยีสารเทศเข้ามาช่วย

     เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย ทั้งในด้านการศึกษาก็มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มีการใช้ อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการเช่น ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ คือจะดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนดให้ ถ้าผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการไป แต่แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีทีวีออนดีมานด์  คือ เมื่อต้องการชมภาพยนต์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หรือเลือกเรียนตามต้องการได้ เรียกว่า เป็นระบบการตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือการทำงาน   ในอนาคตสามารถทำงานแบบทุกเวลา ทุกสถานที่ การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทำให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริงเช่น ระบบประชุมทางวีดิทัศน์ ระบบประชุมผ่านเครือข่าย ระบบการศึกษาบนเครือข่าย เป็นต้นทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก

      ไม่แน่ในอนาคตเราอาจสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวก็ได้ การเดินทางเราก็อาจต้องเปลี่ยนมาใช้ทางอากาศกันมากขึ้น มันเป็นเพราะบนท้องถนนเต็มไปด้วยรถราที่ไอที แต่การที่เรานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์เราต้องคำนึงถึงศีลธรรมด้วย เพราะมิฉะนั้นโลกของเราอาจจะวุ่นวายเสียมากกว่าที่จะมีความสุข 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันจิรา คงแก้วความเห็น (0)