เรียงความ >>>เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต<<<

Cheeze
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
          คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ได้มีการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เช่น การนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ในสำนักงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการคำนวณและเก็บข้อมูลได้แพร่ไปทั่วทุกแห่ง
          เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มใช้งานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2507 มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก แต่เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่แพร่หลายมากนัก มีเพียงการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร นำคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูล เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยงานสารสนเทศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร และไมโครคอมพิวเตอร์ อาชีพของประชากรก็เปลี่ยน มาสู่งานด้านสารสนเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสำนักงานเป็นแหล่งที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
          งานด้านสารสนเทศมีแนวโน้มขยายตัวที่ค่อนข้างสดใส เพราะมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้คือ เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) เป็นการรวมข้อความ ภาพ เสียง วีดิทัศน์ เข้ามาผสมกัน ในอนาคตเทคโนโลยีแบบสื่อประสม จะช่วยเสริมและสนับสนุนงานด้านสารสนเทศให้ก้าวหน้า
         ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

           ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) ระบบเอทีเอ็ม

      เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกสบาย ให้แก่
ผู้ใช้บริการธนาคาร ในปี พ.ศ. 2520  มีการใช้เครื่อง เอทีเอ็มเครื่องแรกของโลก โดยธนาคาร
ซิติ้แบงก์ เมืองนิวยอร์ก เริ่มให้บริการฝากและ ถอนเงินโดยอัตโนมัติ แก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

 Photobucket - Video and Image Hosting

2) การลงทะเบียนเรียน

        การลงทะเบียนเรียน ต้องอาศัยข้อมูลจาก การประมวลผลแบบเชื่อมตรง เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ทันที ว่ามีวิชาอะไรที่เปิดสอนบ้าง วิชาใดมีผู้สมัครเรียนเต็มแล้ว

 Photobucket - Video and Image Hosting

3) การให้บริการและการทำธุรกรรม
บนอินเทอร์เน็ต

         การเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มีผู้ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สามารถเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก เพราะทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ ซึ่งได้แก่ ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นการค้าข่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทั่วทุกมุมโลก

 Photobucket - Video and Image Hosting
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก
               1) ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มีการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงาน ทำให้เกิดคำใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) มีการทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริง เช่น ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง เป็นต้น
                2) เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย์สัมผัส และตอบสนองตามความต้องการ เช่น ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ คือ
จะดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนดให้ ถ้าผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการไป แต่แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีทีวีออนดีมานด์ (TV on demand) คือ เมื่อต้องการชมภาพยนต์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หรือเลือกเรียนตามต้องการได้ เรียกว่า เป็นระบบการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
                3) ทำให้เกิดสภาพการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา เช่น ระบบประชุมทางวีดโททัศน์ ระบบประชุมผ่านเครือข่าย ระบบการศึกษาบนเครือข่าย เป็นต้น
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Cheezeความเห็น (1)

ยิม
IP: xxx.175.31.98
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆนะคับ