ผมเคยกล่าวไว้ว่า การคำรวณหาค่า PZSE กับ zigma p สามารถทำได้โดยการสร้างเส้นกราฟใน excel แล้วหาจุดตัดกันระหว่างเส้นกราฟทั้งสองเส้น  ดังภาพด้านล่างครับ

อย่างไรก็ตามบ้างครั้งเราไม่สามารถกำหนดจุดตัดกันที่แน่นอนระหว่างเส้นกราฟสองเส้นได้ อาจเป็นเพราะ

  • มีจุดตัดกันมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
  • ตำแหน่งที่กราฟทั้งสองเส้นตัดกันไม่ชัดเจน เพราะกราฟทั้งสองเส้นซ้อนทับกัน ณ จุดที่ตัดกัน

กรณีดังกล่าว เป็นผลให้เราไม่สามารถกำหนดค่า PZSE และค่า Zigma p ที่แน่นอนได้

  • ดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างเส้นกราฟเพื่อคำนวณหาค่า PZSE ด้วยอีกวิธีหนึ่ง
  • โดยการคำนวณจากค่าความต่างกันของ pH2 - pH1 แล้วมาสร้างเส้นกราฟ กับแกนของค่า pH1 จุดตัดกันระหว่างเส้นกราฟ กับแกน pH1 คือค่า PZSE ด้งภาพด้านล่างครับ 

สำหรับการสร้างเส้นแนวโน้มของชุดข้อมูลนี้ เราอาจวาดด้วยมือ โดยใช้ไม้บรรทัดกระดูกงู

หรือใช้ซอฟต์แวร์สร้างเส้นกราฟก็ได้ครับ โดยทั่วไป ผมใช้วิธี polynomial power 3 ครับ เนื่องจากมีความเข้ากันได้กับการกระจายตัวของชุดข้อมูลได้ดี

  • แต่ในบางกรณีอาจพบว่า เราไม่สามารถกำหนดค่า PZSE ของดินบางอย่างได้ เนื่องจากเส้นกราฟไม่ตัดกับ แกน pH1 (ดังภาพข้างล่างครับ) ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ถ้าเป็นดินชั้นบน ก็ถูกรบกวนจากสภาพของอินทรีย์วัตถุในดิน และการจัดการพื้นที่ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี หรือการเผาพื้นที่   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปรากฏการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทั่วไป

 

  • ดังได้กล่าวมาแล้ว   ในหลายกรณีจะพบว่า เส้นกราฟทั้งสองเส้นตัดกันมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ดังภาพข้างล่างครับ ในกรณีเช่นนี้ เราจะเลือกจุดตัด ณ ตำแหน่ง ที่ค่าของแกน pH 1 เท่ากับค่า  PZSE ที่ได้จากการสร้างกราฟ PZSE ด้วยมือ ดังภาพข้างบน (ค่อนข้างสับสนน่ะครับ ไว้ผมจะกลับมาแก้ไข คำอธิบายใหม่)
  •  

ปล. ต้องขออภัยครับ ถ้าคำอธิบายไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร่  เพราะผมเองไม่สามารถใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมในการอธิยายนะครับ และก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้มากนัก