ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

1. ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

     ข้อมูล คือการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เราสนใจ  ซึ่งอาจเป็นข้อความหรือรายละเอียดก็ได้ แต่ยังไม่ได้ถูกกลั่นกรอง

     ส่วนสารสนเทศ  คือ  การตรวจสอบหรือประมวลผลแล้วว่าเป็นจริง  ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

   ตัวอย่างเช่น   นายกนก  ชิดชอบ มีอายุ 15 ปี  เกิดวันที่ 15 ธันวาคม 2533    น้คือข้อมูลที่เราได้มาอาจเป็นจริงหรือเท็จก็ได้   แต่เมื่อเราไปตรวจสอบที่ระเบียนประวัติของนายคนนี้ปรากฎว่าเป็นจริงตามที่เราค้นคว้ามา ซึ่งทันทำให้เรารับรู้ว่าเขาคนนี้เกิดวันที่เท่าไร  นี้คือสารสนเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราภรณ์ เลขที่ 36 ม.4/ทีต้าความเห็น (0)