MS EXCEL - การใช้งาน FILTER เบื้องต้น

excel filter

การใช้งาน FILTER เบื้องต้น

 

หัวข้อนี้จะเสนอการใช้ FILTER เบื้องต้นในการกรองข้อมูลที่ต้องการ

โดยใช้ตัวอย่าง เป็นสเปกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ครับ


Product    = ประเภทของสินค้า
Brand       = ยี่ห้อ
Model       =
รุ่นของสินค้า
Detail        = รายละเอียด
Price         = ราคา

 

ในที่นี่เราจะมาทำการกรองข้อมูลที่ต้องการโ ดยการใช้ Filter

 

ขั้นแรกก่อนการทำงาน
ให้ทำการตรึงพื้นที่ Row ในส่วนที่เป็น Header Row กันก่อนเพื่อสะดวกในการดูข้อมูล

เพียงเท่านี้ หัวของแถว ที่เรียกว่า Header หรือ Filed ของข้อมูล ก็จะถูกตรึงอยู่กับที่
ไม่ว่าจะเลื่อน scroll ไปทางไหนก็ตาม


ขั้นตอนตอไปคือการติดตั้งตัว Filter เพื่อการองข้อมูลที่ต้องการ

 

จะเกิด ปุ่มลูกศรขึ้นที่่วนหัว ของ Field ข้อมูลดังภาพ
ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำการ กรองข้อมูลแล้ว

 

Excel สามารถที่จะรายการ ข้อมูลซ้ำๆ กัน ให้รูปในรูปแบบ Drop-Down Menu ครับ


ภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นข้อมูลใน Filed "Product" ถูกรวมกันจนเป็นกลุ่ม

 

 

 

เมื่อเลือกข้อมูลแล้ว จะสังเกตเห็นว่า
ข้อมูลจะถูกกรองให้แสดงเฉพาะ Row ที่เป็น "Lan Card"
และ หมายเลข Row  กับลูกศร จะเปลี่ยนสี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลตอนนี้ได้รบการกรองเรียบร้อยแล้วครับผม

 

 

การกรองข้อมูลซ้อนกันมากกว่า 1 ครั้ง


จากการกรองข้องมูลครั้งแรก เราจะได้สินค้าเฉพาะที่เป็น Lan Card ซึ่งมีหลาย Brand
ดังนั้น หากต้องการจะเลือกเฉพาะ Brand ใด Brand หนึ่ง
เช่น หากต้องการเลือกดู Lan Card ของ D-Link สามารถทำได้ดังนี้ครับ

 

ผลที่ได้คือ เราจะเห็นข้อมูลของ การ์ดแลน เฉพาะของ D-Link เท่านั้น

 

การกรองข้อมูล แบบมีเงื่อนไข


ในกรณีที่ต้องการเลือกดูการ์ดแลน ที่มีราคาระหว่าง 1500 บาท - 2000 บาท ให้ทำดังนี้
หลังจากที่เรากรองข้อมูลให้แสดงเฉพาะ การ์ดแลน ดังภาพด้านล่าง


 

ที่ Column "Price" ให้ทำตามนี้

จะขึ้นหน้าต่าง Custom AutoFilter ขึ้นมา เพื่อกำหนด เงื่อนไงในการ กรองข้อมูล

 

ซึ่งในที่นี้เราจะเลือกให้แสดงข้อมูลราคาของการ์แลน
ที่มีราคามากกว่าหรือเท่ากับ 1500 บาท แต่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2000 บาท

ผลที่ได้ออกมาครับ

จากภาพ เราจะได้ เงือนไขตรงตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้วกด OK

 

จะได้ข้อมูล การ์ดแลน ที่ราคา ระหว่าง 1500-2000 บาท ดังภาพ
 

 

 

 

 

ในกรณี ที่ต้องการเลือกข้อมูลการ์ดแลน ที่มีราคา ระหว่าง 1500-2000 บาท ยี่ห้อ D-Link ก็ทำเหมือนกัน
ขอให้ลองทำเองดูนะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความเกี่ยวกับcomputerความเห็น (0)