เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มของโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มของโลก

                                    เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มของโลก

            เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญมากในขณะนี้ ในการทำงานทุกๆด้าในปัจุบันเราอาจต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศามใช้กันอยางแพร่หลาย หากเรามีความต้องการจะใช้มันเราต้องศึกษามันเราจึงใช้มันได้

            ปัจจุบันโลกของเรานี้ไม่ว่าจะมองไปในมุมมองใดของโลกล้วนแล้วแตมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กันโดยที่วไป ทุกระดับบุคคลตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับผู้นำประเทศก็ล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยีกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการศึกษาในปัจจุบันก็ต้องนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับบทเรียนกันบ่อยๆ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบางครั้งเราอาจจะใช้มันโดยที่ไม่คำนึงถึงโทษของมันเลย บางครั้งมันอาจแฝงไปด้วยโทษต่างๆมากมายแต่ถ้าเรานำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับความคิดที่ดีที่ถูกต้องมันก็จะมี่สิ่งที่ดีตามมามากมาย

            จะเห็นได้ว่าโลกในปัจจุบันมันต่างกับโลกในอดีตมาก แล้วถ้าโลกในปัจจุบันกลายเป็นโลกในอดีตไป แล้วโลกในอนาคตมันจะขนาดไหนจะเป็นอย่างไร มันคงจะไม่มีสิ่งที่เป็นธรรมชาติอีกเลยมันคงจะน่าดูน่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธการ พุฒน้อยความเห็น (0)