เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต


เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนทำให้โลกอนาคตเปลี่ยนไป สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ย่อมเป็นโทษได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

     เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ เทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ใหม่มาก และมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด

     ปัจจุบันมีผู้กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อสั้นๆ ว่า ไอที (IT) เป็นการนำเอาแนวความคิด หลักการ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ จากสังคมความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายมาเป็นสังคมที่ต้องพบเจอกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รู้จักปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีมามีส่วนช่วย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต สังคมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ การดำเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ การทำงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริงมากมาย เช่นห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนไป ความเกี่ยวโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก ทั่วโลกจะมีกระแสการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจของโลกจึงผูกพันกับทุกประเทศ และเชื่อมโยงกันแนบแน่นยิ่งขึ้น

    เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีบทบาทที่ในทุกวงการ ดังนั้นจึงมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมาก เราสามารถรับรู้ข่าวสารจากต่างประเทศได้ทันที เราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกัน และติดต่อกับคนได้ทั่วโลก จึงเป็นที่แน่ชัดว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น ซึ่งมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมโลกเปลี่ยนไป

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 32013เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2006 11:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี