กรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ชมพู
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2552  ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนครูจากสพท.กพ.2 เข้าร่วมเป็นกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในกิจกรรมมหกรรมศิลปะหัตถกรรมวชิรปราการ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผลการแข่งขันคือ โครงงานเรื่อง เครื่องกรองควัน  จากโรงเรียนพานกระต่ายพิทยาคม ได้เป็นตัวแทน สพท.กพ.1 และ โครงงานเรี่อง เตา seven ได้เป็นตัวแทน สพท.กพ.2  เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 52 นี้ จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ จัดในวันที่ 15-17 ธ.ค 52 นี้ 

                                 

 

         จากกิจกรรมนี้พบว่านักเรียนในปัจจุบันมีความตื่นตัวในการประดิษฐ์คิดค้นกันมาก  ผลงานแต่ละชิ้นมีความน่าสนใจ จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนทุกท่านให้ความสำคัญและช่วยกันกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบและนำเสนอในรูปแบบโครงงานซึ่งจะเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างสมบูรณ์แบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)