เรื่องเล่าด้านการศึกษาไทยกับไต้หวัน

การศึกษาไทยกับไต้หวัน

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการไม่ใช่จะมองแค่การจัดการเรียนการสอนเท่านั้น นะครับแต่ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศได้ต้องมีทรัพยากรที่มาสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปพร้อม  ๆ กัน 

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัย Asia  University และ National Taiwan University  ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีความแตกต่างกัน มหาวิทยาลัย Asia จะอยู่ทางภาคกลางห่างจากไทเปประมาณ 2 ชั่วโมงที่จังหวัดไทจุง (Taijung) อยู่กลางทุ่งนาซึ่งตอนนั้นเป็นฤดูฝนข้าวกำลังออกรวง ชาวไต้หวันจะทำนาปีละ 2-3 ครั้ง  เหมือนกับบ้านเรา สังเกตข้าวของไต้หวันจะมีลำต้นที่ขึ้นเสมอกันจะเขียวขจีดูแล้วแตกต่างกับบ้านเราเพราะสภาพดินของไต้หวันมีอินทรีย์วัตถุเยอะ และเป็นดินภูเขาไฟ อุณภูมิก็เหมือนบ้านเราไม่ค่อยแตกต่างกัน การศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มีนักศึกษาต่างชาติบ้างไม่มาก แต่เขามีวิสัยทัศน์ว่าอยากเป็น Harward ของเอเชีย เขาสร้างตึกเหมือนมหาวิทยาลัย Harward ของสหรัฐเลย (ข้าพเจ้าไม่เคยไปหรอกน่ะ เขาเล่าให้ฟัง) การจัดการเรียนการสอนจะเน้นการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นส่วนมาก ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาก โดยสังเกตจากหัวหน้างานทุกงานจะพูดภาษาอังกฤษเก่งทุกคน มีการนำเสนอภาระงานของตนเองได้อย่างฉะฉาน แตกต่างกับบ้านเรา (อยากให้ท่านอธิการบดีหรือรองอธิการบดีฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยพัฒนาด้านนี้อย่างจริงจังมากๆ  )

               อีกวันพวกเราเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันถ้าเปรียบเทียบก็เท่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเข้ายึดครองไต้หวัน เป็นมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น  จะมีนักศึกษาไต้หวันประมาณ 40 คน นอกนั้นเป็นลูกหลานญี่ปุ่น (ดูจากหอประวัติศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเพียงแนวคิดยังไม่ได้เป็นรูปร่างเหมือนเขา) การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเน้นทางด้านวิจัย  การรับนักศึกษาจะรับเข้าเหมือนการสอบ Admission เหมือนบ้านเราคือรับ 70% รับตรง 30%  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ป.ตรี-ป.เอก ค่าเล่าเรียนก็เท่ากับบ้านเรา ป.ตรี 1 ภาคการศึกษา ประมาณ 30,000 บาท ป.โท-เอก ประมาณ 33,000 บาทแต่ที่น่าสนใจอยู่ที่แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ หรือห้องสมุด ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เลย มีห้อง lab ทางด้านภาษา ห้อง Ref. ที่สะดวกสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการนำเทคโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างกว้างขวางมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีระบบ wifi ที่ Access ข้อมูลได้ง่าย และมี Wiless land นักศึกษาจะอยู่มุมในของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง  นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการพัฒนาความเห็น (3)

Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
 
OK. เยี่ยมมาก โปรดเล่าตอนต่อไปนะคะ
เขียนเมื่อ 

 Doofus แวะมาเยี่ยมยาม ครับ

เห็นหายไปนาน ครับ

ตามมาอ่านคนนามสกุลเดียวกัน ค่ะ