ณ ค่ำคืน ฉันเกิดคำถามกับตนเอง
ว่าเราต้องการอะไร...ในชีวิต
ฉันเฝ้าเพียรถามตัวเองอยู่บ่อยครั้ง
ว่าควรดำเนินไปเช่นไร...และอย่างไร
นิ่งๆ...อีกครั้ง
เพื่อทบทวนเส้นทางการเดินไป
ชีวิตเสมือนสายน้ำ..ที่ไม่เคยหยุดไหล...
และไม่มีวันที่ไหลย้อนกลับ...
ชีวิตก็เฉกเช่นเดียวกัน
ยากที่จะย้อนกลับไป...คืนวันเก่าก่อนได้
มองไปข้างหน้า..อย่างมีพลังที่ตั้งใจ
ที่จะก้าวเดินและเผชิญ...ในทุกสิ่ง
นี่แหละอาจคือ...แก่นแท้..แห่งชีวิตที่ก้าวเดิน
เพื่อ..เผชิญกับทุกสิ่งที่พานพบ..ในชีวิต
จนเมื่อ..หมดสิ้นลมหายใจ
เมื่อนั้น..ก็ถึงจุดสิ้นสุด
แห่งคำถามที่ว่า...
เราต้องการอะไร..ในชีวิต