"รับน้องใหม่" แบบใหม่

ช่วงนี้งานวุ่นๆมาก เพราะมีอุปสรรคให้ฝ่าฟันในหลายๆเรื่อง
ที่สำคัญคือการที่ มหาวิทยาลัยให้โจทย์มาทำ 2 ข้อ ก็คือ

ขอ้ที่ 1 จะต้องทำการรับน้องใหม่ตามระเบียบที่กำหนด(ซึ่งรายละเอียดมันยาวเหยียดเลยครับ)
สรุปใจความสำคัญ คือ
       1. ความภาคภูมิใจในสถาบัน
       2. สามัคคี กลมเกลียว
       3. ปลุกจิตสำนัก สาธารณะ
       4. ลด ละ เลิก อบายมุข
       5. สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและองค์กร
   และข้อพิเศษ คือ เน้นการปรับพื้นฐานความรู้  ห้ามกดดัน ห้ามมีความรุนแรง

ข้อที่ 2 ต้องจัดกิจกรรมทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายใน 5 มิ.ย. 49 (เปิดเทอม)
      สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย  27 พ.ค. 49 
      ประกาศผลฯ                       1 มิ.ย. 49
      น.ศ.ใหม่รับเอกสารเพื่อรายงานตัว   2 มิ.ย. 49
      น.ศ.ใหม่ส่งเอกสารรายงานตัวและปฐมนิเทศ(คณะฯ)   3 มิ.ย. 49
      ลงทะเบียน      4 มิ.ย. 49

ถ้าดูๆไปแล้วเฉพาะการจัดการเกี่ยวกับเชิงวิชาการ (ข้อ 2) ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว
ผมก็เลยคุยๆกับสโมสรนักศึกษาฯ ว่าจะเอาอย่างไรกันดี

แล้วก็ได้แนวคิดว่า "ต้องปฏิรูปการรับน้อง" ภายในข้อจำกัดในด้านต่างๆมากมาย

ลักษณะของกิจกรรมที่เราคิดกันก็คือ
1.ต้องเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมได้ทุกศาสนา(ยกเว้นศาสนกิจ)
2. ไม่มีความรุนแรง ไม่กดดันน้อง(ไม่มีพี่ว๊าก)
3. เน้นการปรับพื่นฐานความรู้
4. ใช้กิจกรรมสันทนาการในการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว

กำหนดการที่ใช้
29 พ.ค.49 น.ศ.ใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก (ผลรอบสองยังไม่ได้ประกาศ แต่ก็ให้มาก่อน)
ช่วงเย็น จะเป็นการประกอบศาสนกิจ
มุสลิมละหมาด  ไทยพุทธ ทำวัตรเย็น
จากนั้นก็เป็นกิจกรรมการละลายพฤติกรรม สันทนาการ
"สอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย" 1 เพลง
ก่อนจะแยกย้ายกันกลับ ภายใน 21.00 น.

วันที่ 30-31 พ.ค.49
ช่วงเช้า และช่วงบ่าย จะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
ช่วงเย็นปฏิบัติศาสนกิจ และกิจกรรมสันทนาการ(เน้นกิจกรรมสร้างความสามัคคี)
สอนน้องร้องเพลง  แยกย้ายกันกลับหอ  21.00 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "ตุมปัง" ที่พักผู้รักเรียนรู้ความเห็น (0)