ท่านผู้รู้ท่านใดก็ได้ช่วยแนะนำสถานที่ด้วยค่ะ  อยากพานักเรียนไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำอาหารสำเร็จรูปอัดแห้ง อาจจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก หรือขนาดกลางก็ได้ เช่น การทำผงสำเร็จรูปน้ำมะตูม หญ้าหนวดแมว ที่สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้ทันที ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ