วิธีการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ

การที่จะทำให้เด็กรักการอ่านนั้น ผู้ใหญ่ควรเป็นผู้นำและแสดงเป็นตัวอย่างที่ให้เด็กเห็นว่า "การอ่านมีความสำคัญอย่างไร"

การที่จะทำให้เด็กรักการอ่านนั้น ผู้ใหญ่ควรเป็นผู้นำและแสดงเป็นตัวอย่างที่ให้เด็กเห็นว่า "การอ่านมีความสำคัญอย่างไร"

วิธีการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านหนังสือ:
1. หาซื้อหนังสือที่เหมาะสมตามระดับวัย, น่าสนใจ, น่าสนุกบ้าง, มีภาพประกอบ

2. หาที่วางหนังสือ ที่อยู่ในระดับสายตาของเด็ก เพื่อเด็กจะได้มองเห็นและหยิบเลือกมาให้อ่านหรือหยิบมาอ่านเองได้สะดวก ถ้าเป็นไปได้ควรให้มีเกือบแทบทุกห้องในบ้าน

3. ผู้ใหญ่ควรสละเวลาอย่างน้อย 5-15 นาทีต่อวันเพื่ออ่านหนังสือให้เด็กฟัง หรือจัดหาเวลาอ่านหนังสือด้วยกันทั้งครอบครัว โดยเฉพาะช่วงหลังจากอาบน้ำก่อนเข้านอน
- โดยผู้ใหญ่เลือกหนังสือสำหรับตัวเอง
-ให้เด็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้เลือกหนังสือมาให้ผู้ใหญ่หรือให้พี่อ่านให้ฟัง
-สำหรับเด็กที่อ่านได้แล้วก็อาจจะอ่านเงียบๆ หรืออ่านให้ผู้ใหญ่ฟัง

4. ฝึกสอนให้เด็กรู้จักรักและรับผิดชอบหนังสือ โดยการนำไปเก็บที่ชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบ

5. ว่างๆก็พาเด็กไปห้องสมุด เพื่อไปอ่านหนังสือหรือขออนุญาตยืมหนังสือกลับบ้านอ่าน โดยเปิดบัตรให้เป็นชื่อของเด็ก ซึ่งฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบหนังสือ ด้วยการรักษาสิ่งของของสาธารณะชนหรือของผู้อื่นและฝึกเรียนรู้การตรงต่อเวลาในวันคืนหนังสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนความเห็น (1)

นานา
IP: xxx.7.235.50
เขียนเมื่อ 

อยากให้เพิ่มใจความสำคัญอีก