ค่ายวิทย์ มน พะเยา

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 3-6 เมษายน 2549 ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ที่ม.นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาครับ โดยมีกิจกรรมการไปเดินสำรวจป่าบริเวณโดยรอบวิทยาเขต เนื่องจากบริเวณวิทยาเขตจะมีป่าไม้และอ่างเก็บน้ำที่น่าสนใจ และมีการนำผลการสำรวจมาทำปฏิบัติการต่อในห้องบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนผลการสังเกตของแต่กลุ่ม ซึ่งก็มีบรรยากาศเป็นดังภาพครับ

 

พักบริเวณบนเขาหลังวิทยาเขต อากาศร้อนแต่ก็สดชื่น

พักสำรวจริมกว๊านพะเยาเล็ก ภายในวิทยาเขต

สำรวจแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำบนดอย

ปรึกษาข้อมูลผลการสำรวจ

น้ำในขวดหรือน้ำในอ่างดีนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Begin with the End in Mindความเห็น (0)