ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

poopeh

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะกล่าวถึงนี้ความจริงได้ใช้มาหลายปีแล้ว ถึงวันนี้ท่านผู้เยี่ยมชมคิดว่าควรมีลักษณะอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่โปรดเสนอแนะมาได้นะครับ

1)  มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล
2)  มีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
3)  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4)  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
6)  มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา
7) มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
8) สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
9) มีจิตสำนึกในการใฝ่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
10) มีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา
11) มีวินัยและค่านิยมที่ดี
12) เสียสละ อุทิศตนและเห็นประโยชน์ส่วนรวม

ต่ออีกนิดครับ...มาดู คนเก่งในทัศนะของ สกอ. นะครับ ตามที่ผมเคยร่วมทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาบุณฑิตอุดมคติไทยของ สกอ.กำหนดไว้ดังนี้ครับ
(ไม่รู้ว่า ณ วันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรบ้าง เพราะไม่ได้ทำด้านนี้แล้ว ใครทราบแนะนำมาด้วยนะครับ)

IQ   (หลักคิดทางวิชาดี มีพลังปัญญา)
EQ  (พลังแห่งจิตใจที่ดี)
MQ (พลังแห่งหลักคิดเชิงคุณธรรม)
AQ (พลังความมุ่งมั่น พากเพียร พยายาม)
SQ (พลังแห่งการคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม)


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31455, เขียน: 28 May 2006 @ 00:38 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

รักมากมาย
IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ