เทคโนโลยี

เทคโนโลยีหมายถึงอะไรจ๊ะ

**เทคโนโลยี**

      เทคโนโลยี  หมายถึง  การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์จากมวลมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น ทรายหรือซิลิกอนเป็นสารแร่ที่พบเห็นทั่วไปตามชายหาดหากนำมาสกัดด้วยเทคโนโลยีและใช้เทคนิควิธีการสร้างเป็นชิป  สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์ต่างๆจะทำให้สารแร่ซิลิกอนนั้นมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกมาก

     คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า"Technologia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนพร บัวลอยความเห็น (2)

อธิชา ชูสุทธิ์ ม.4/โอเมก้า เลขที่ 34
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี
อธิชา ชูสุทธิ์ ม.4/โอเมก้า เลขที่ 34
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีจ๊ะ