วชช. ตาก (14): นักศึกษาจบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยรุ่นที่1


นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 1 สมัครเรียน 43 คน จบการศึกษา 22 คน

   ในการเปิดการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 ที่หน่วยจัดโรงพยาบาลบ้านตาก มีวิทยาลัยชุมชนตากแห่งเดียวที่เปิดสาขานี้ ในสองปีแรกยังคงใช้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แต่มีปัญหาต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสาขาการแพทย์แผนไทย (ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีคณะกรรมการวิชาชีพคนละชุดกัน แยกจากกันโดยเด็ดขาด)

            นักศึกษามาสมัครเรียน 43 คน เราเปิดรับแบบโอเพ่น ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่จบชั้น ม. 6 สายวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มที่จบ ปวช. และ กศน. เราก็รับทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าถึงการเรียนได้ นักศึกษารุ่นนี้จึงมีทั้งที่จบ ม.  6 สายวิทย์และศิลป์ จบ ม. 6 กศน. จบปวช.สาขาต่างๆ อนุปริญญาและปริญญาตรี

            จึงมีความแตกต่างหลากหลายมาก ทำให้อาจารย์ผู้สอน มีความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนมาก หลายคนเรียนไปไดสักเทอมสองเทอมก็ไม่เรียนต่อ เพราะมันยาก อีกทั้งแบ่งเวลาไม่ได้เพราะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยในช่วงศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งความเครี่ยวกรำของอาจารย์ผู้สอนแม้จะเป็นอาจารย์พิเศษแต่ก็ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์กันอย่างเต็มที่ ไม่มีหยวนๆ ข้อสอบเหมาะสมทั้งอัตนัย ปรนัย บางวิชามีแล็บกริ๊งด้วย

            การปรับเปลี่ยนหลักสูตรทำให้นักศึกษารุ่นนี้ต้องเรียนมากขึ้นกว่าหน่วยกิตปกติอีกถึง 5 รายวิชา ทำให้ใช้เวลาสามปีจึงจบได้ตามหลักสูตร

            ในกศึกษาที่ฝ่าฟันมุมานะจนจบการศึกษาได้รับการประศาสน์อนุปริญญาบัตรโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จำนวน 22 คน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นางสาวกัลย์ธิยา         อ้วนตุ้ย
 2. นางสาวกัลยารัตน์       จิตต์จริง 
 3. นางสาวจินตนา           เครือทอง
 4. นายไชยา                   ทับเอี่ยม
 5. นางทวีพร                   น้อยสวัสดิ์
 6. นางนิตยา                   เข้มขัน
 7. นางนิตยา                   อรุณ
 8. นางบุญเชียม              มั่งสุวรรณ
 9. นางสาวพวงมณี          สุภาตา
 10. นางพิกุลทอง               บัญญัติ
 11. นายพิชัย                     บัญญัติ
 12. นางภัทราวรรณ            เชยวิจิตร
 13. นางวาสนา                  ใจชนะ
 14. นายวัชรวุฒิ                 ทองมา
 15. นายสาธิต                    แตงทอง
 16. นางสาวเสน่ห์               หนุนยศ
 17. นางสาวอรุณ                ชาติอดุลย์
 18. นายอำนวย                  เทียนสว่าง
 19. นายอำพล                    ปันเงิน
 20. นางกมลวรรณ             ใจคุ้มเก่า
 21. นางอ้อม                      เพ็ชรกำแหง
 22. นางปภามาศ                ตาทิพย์

             ในจำนวน 22 คนนี้ ได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยโดยตรงถึง 14 คน และทุกคนมีงานทำทั้งหมด แม้จะไม่ตรงสายความรู้ที่เรียน 8 คน แต่ก็คงได้มีโอกาสใช้ในการปฏิบัตินอกงานประจำได้ และในปี 2553 ทุกคนก็จะต้องเข้าสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้  

หมายเลขบันทึก: 313670เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2009 13:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 20:25 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

เปิดหลักสูตรนวดไทยระยะสั้นในปี 2553...หรือเปล่าครับ

จบแล้วไปทำงานอะไรกันบ้างคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี