เนื่ิองจากมีผู้สนใจถามแนวทางมาเยอะมาก เลยตัดสินใจทำแจกไปเลยครับ

เป็นระดับประถมศึกษา

รอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

โหลดที่นี่เป็นเพียงแนวข้อสอบเท่านั้น สำหรับกรรมการหรือผู้สอบนำไปพัฒนาครับ

ผมยังมองไมออกเลยตรับว่าเด็กจะคิดไ้ด้อย่างไร

สมมตติว่า โจทย์มีตัวเลข   8  , 7 ,    9  ,    4  ต้องการคำตอบ 471 ใครจะไปคิดได้นอกจาก  นำ 4 กับ 7 มาเขียนติดกัน เป็น 47 นำ 9-8 ได้ 1 สรุปว่าได้ 471  พอดี อย่างนี่ผิดหลักการคณิตศาสตร์ไหม  (สงสัยคิดอย่างนี้กระมังครับ) ระดับประถมศึกษานะเนี่ย ใครมีข้อมูลมากกว่านี้ก้แจ้งมา