ประโยชน์ของเทคโนโลยี

ประโยชน์ของเทคโนโลยี
  6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตอบ 1. มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
     2. รับข้อข่าวสารข้อมูลได้มากมายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
       เช่น การบริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นหาข้อมูลทาง  
       อินเตอร์เน็ต 
    3. ความบันเทิง เช่น เครื่องเล่น VCD เครื่องเล่นDVD 
      เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นMP4 
    4. การงานธุรกิจ เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ 
    5. การศึกษา เช่น การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการหา   
      ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อการทำรายงาน 
    6. การแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 
      เครื่องเอกซเรย์  
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราภรณ์ เลขที่ 36 ม.4/ทีต้าความเห็น (0)