จงบอกความหมายของ"เทคโนโลยี"

เทคโนโลยี จึงเป็นคำที่มีความหมายกว้าง

คำถาม จงบอกความหมายของ "เทคโนโลยี"

ตอบ         เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กับการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสารต่างๆ    และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยี จึงเป็นคำที่มีความหมายกว้าง

บันทึก : วัน เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โดย นางสาว สาลีรัต์  คงสาลี ชั้น ม. 4/ เดลต้า เลขที่ 37

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาว สาลีรัตน์ คงสาลีความเห็น (0)