ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี

    เทคโนโลยี (Technology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Tech  Logos

Tech = Art ในภาษาอังกฤษ
Logos
= A study of

      ดังนั้น คำว่า เทคโนโลยี จึงหมายถึง A study of art ซึ่งได้มีผู้แปลความหมาย สรุป ได้ว่า
เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ และหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนา องค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑน์ของสิ่งต่างๆและหาทางนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิริกานต์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31211, เขียน: 27 May 2006 @ 11:20 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 07:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พสัสยบ้ทพด่
IP: xxx.47.20.2
เขียนเมื่อ 

รรีนคุรคนัรีดพรสานวยรีพงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง