สถานการณ์การเกิดมลพิษทางอากาศในเขตเมืองเชียงใหม่
โดย ดร. มาริษา ภู่ภิญโญกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว
กลุ่มงานแบบจำลองคุณภาพอากาศและสารสนเทศ
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ email:[email protected]

บทนำ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2545 มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยกรมควบคุมมลพิษจำนวน 2 สถานีคือ ที่ศูนย์ราชการรวมซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณห่างจากถนนเกิน 50 เมตร และบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศบริเวณริมเส้นทางจราจร ได้เริ่มดำเนินการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 พบว่า
อ่านต่อ>>