รายงานการวิเคราะห์องค์กร สถาบันบำราศนราดูร มีดังนี้ http://gotoknow.org/file/biisoha/Analysis%20-%20BI.ppt