ความหมายของคำว่าเทคโนโลยี


น่าสนใจมากเลยอ่านให้จบนะ

เทคโนโลยีคืออะไร
               เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยี คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีราคาแพง มีระบบการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นและประสิทธิผลสูงขึ้นรวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย อย่างไร ก็ตาม “เทคโนโลยี” เป็นคำที่มาจากภาษาลาติน และภาษากรีก คือ ภาษาลาติน Texere : การสาน (to weare) :
                การสร้าง (to construct) ภาษากรีก Technologia : การกระทำอย่างมีระบบ (Systematic Treatment)
                เทคโนโลยีมิได้มีความหมายเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ที่ใช้ความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้การดำเนินการต่าง ๆ บรรลุผล พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่า หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ ในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (Heinich , Molenda and Russell. 1993 : 449)
1.เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ ( process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
2.เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
3.เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม
สารานุกรมเอ็นคาร์ทา (Encarta 1999) ได้ให้ที่มาและความหมายของคำว่า เทคโนโลยี (Technology) ไว้ว่า Technology เป็นคำที่มาจากภาษากรีก 2 คำรวมกัน คือ Tekhne หมายถึง ศิลป หรืองานช่างฝีมือ (art of craft) และ logia หมายถึง สาขาวิชาของการศึกษา (art of study) ดังนั้นถ้าจะแปลตามตัวแล้ว เทคโนโลยี จึงหมายถึง การศึกษาหรือศาสตร์ของงานช่างฝีมือ                                                                                                                         กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง

นำมาจาก : http://www.kmutt.ac.th

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31090เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2006 20:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 09:20 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

...พี่ระรินเป็นสมาชิกอีกคนของG2K ตอนนี้พี่เองกำลังทำงานให้ศูนย์วิทยฯ จ.ขอนแก่น ในลักษณะของนิทรรศการสื่อผสม และหัวข้อที่อาจารย์เจ้าของโครงการต้องการนำเสนอก็คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ ชีวิตกับเทคโนโลยี ซึ่งพี่เองก็ต้องหาข้อมูลในแง่มุมต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อมาสรุปและประกอบพร้อมนำเสนอ พี่ได้อ่านงานที่น้องเอามาแชร์ในBlogแล้วสนใจ พี่ระรินขออนุญาตินำเป็นเสริมในเนื้อหาที่มีอยู่นะคะ ..... ก่อนจะเอาข้อมูลของหนูไปนำเสนอต่อก็เลย เข้ามาขออนุญาติก่อน ....ถ้ามีข้อมูลที่น่าสนใจอีกพี่ขอเข้ามาอ่านงานของหนูนะคะ

...........แล้วถ้าหากงานของพี่คืบเพิ่มเติม จะเขียนมาเล่าให้ฟังนะคะ คนเก่ง.....

จดงานส่งครูที่ขี้แตกเลยคร้าบพี่น้องครับ

ขอบคุนมากเลยค่ะ เข้าใจง่ายเนื้อหาชัดเจนมากค่ะ

ขอบคุณมาก

อะไรก้อได้ ไม่เกี่ยวกับแก (ล้อเล่น)

ขอบใจมากนะแล้วมีความหมายของกระบวนการเทคโนโลยีด้วยนะ ขอบจัยมากมาย จากแฟนบี้ เดอะสตาร์

ขอบคุณมาก.........ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี