หลังจากเตรียมตัว ค้นคว้าหาความรู้ ทำความเข้าใจ PBL ..มานาน

วันนี้รู้สึกตื่นเต้น กังวลไปเองก่อนในหลายเรื่อง

ความกลัวเริ่มมาเยือน เหมือนจะเข้าสอนเป็นครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา กลัวว่า..จะอธิบายแล้วนักศึกษารับไม่ได้ กลัวว่า..นักศึกษาไม่เข้าใจทำผิดขั้นตอน กลัวว่า...นักศึกษาจะตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ กลัวว่า..จะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด กลัวว่า...จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ กลัววววว....ไปมากมาย

พอตอนเช้าเริ่มเข้าสอน เกริ่นนำความเป็นมา ความจำเป็น อธิบาย 7 ขั้นตอนของ PBL [ตอนแรกนักศึกษาทำหน้าแบบ..งง..งง... ประมาณว่าอะไรคือ PBL ] จากนั้นก็หาตัวอย่างที่ได้มาจากการเรียนรู้ <จากวิทยากร ม. วลัยลักษณ์> มาทดลอง 5 ขั้นตอน พอเห็นว่าสนุกสนาน เราก็ลุย.....

  • เริ่มจากแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม เพราะว่ามีนักศึกษาเข้าชั้นเรียน 15 คน
  • เริ่มแจกโจทย์ปัญหา (โจทย์ปัญหาที่ใช้เวลาเตรียมมาตั้งนาน คิดหลายตลบ)
  • ให้กลุ่มที่ 1 และเริ่มทำหน้าที่ให้คำแนะนำ จนครบ 5 ขั้นตอนจากนั้นดำเนินการกับกลุ่มที่ 2 ต่อ พบว่า นักศึกษาสนุกสนานมาก ได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้มากกว่าที่กำหนดไว้ทั้ง 2 กลุ่มเลย

ประเมินตัวเอง  พบว่า  ผู้สอนตื่นเต้นมากและเผลอกระตุ้นกลุ่มมากเกินไปหลายครั้งจนหลุดแสดงความคิดเห็นไปก็บ่อย

ประเมินนักศึกษาจากการซักถาม พบว่า นักศึกษาสนุก ชอบ ขอทำอีก ไม่อยากเรียนแบบเดิม ๆ แล้ว เพราะว่า..ง่วง.. 

สงสัยต้องพัฒนาตัวเองอีกแล้ว...ลืมตัวไปบ่อย ๆ...

 

รูปบรรยากาศอาจไม่สวยงามนะคะ...มาจากกล้องของโทรศัพท์มือถือคะ

..............................