เสมสิกขาลัย


การเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณแบบองค์รวม

                                              

เสมสิกขาลัย เป็นหน่วยงานการกุศลภายใต้ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ก่อตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2538 ตรงกับวันมาฆบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณแบบองค์รวม

เสมสิกขาลัย นำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับแวดวงการศึกษา ไทย ซึ่งเน้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มุ่งเนื้อหาที่กลับมาหาความสุขและความมั่นคงภายในแห่งชีวิต โดยไม่เน้นความสำเร็จทางวัตถุและความสำเร็จภายนอก และสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะสามารถผสม ผสานความรู้ทางสมองและหัวใจเข้าด้วยกัน เพื่อเข้าถึงความดี ความงาม และความจริง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความรักและเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทาง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา

คำว่า "เสม" ตั้งขึ้นตามนามของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ปูชนียบุคคลสำคัญของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลและยกย่องท่านในคุณูปการแห่งการยืนหยัด อยู่ข้างความถูกต้องดีงามและผู้ยากไร้มาโดยตลอด

 

เสมสิกขาลัยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองในทุกด้านของชีวิต ในบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลกันระหว่างครูและผู้เรียน เป็น กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งในแง่ของการรับรู้อย่างลึกซึ้ง การคิดอย่างเชื่อมโยงและมีจินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงการเรียนแบบผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเติบโตทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ ทักษะและพฤติกรรมของผู้เรียน

หลักสูตรการเรียนรู้

เสมสิกขาลัย เป็นตลาดนัดแห่งความรู้ที่หลากหลายและสดใหม่ ได้จัดแบ่งหลักสูตรออกเป็น 6 ชุดวิชาใหญ่ๆ คือ

 = จัดโดย สำนักงานรามคำแหง  = จัดโดย สำนักงานอาศรมวงศ์สนิท

1. ชุดเข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต 2. ชุดสร้างสรรค์สัมพันธภาพ
การคลี่คลายภายในด้วยพลังแห่งสติ
การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต
การทำอาหารสูตรแห่งรักและกรุณา
การแพทย์แผนธิเบต
กิน เล่น เต้นรำ
เกมเปลี่ยนชีวิต
ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภคนิยม
ชีวิตในอุดมคติ
ซาเทียร์
ธรรมชาติกับการเยียวยา
นพลักษณ์ขั้นต้น
บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
ปัญจลีลา
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้
ผ่อนพักตระหนักรู้
เผชิญความตายอย่างสงบ
ภาวนาเพื่อรับใช้สังคม 
ศาสตร์และศิลปะการไม่ปรุงอาหาร
เสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ 
 
งาน พลังกลุ่ม และความสุข
การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
การฝึกทักษะกระบวนกร ขั้น 1
การฝึกทักษะกระบวนกร ขั้น 2
การฝึกทักษะกระบวนกร ขั้น 3
การให้การปรึกษา แนวเสริมสร้างศักยภาพ
การสื่อสารอย่างสันติ ขั้น 1
การสื่อสารอย่างสันติ ขั้น 2
การสื่อสารอย่างสันติ ขั้น 3
การเป็นคนกลาง ตามแนวทางการสื่อสารอย่างสันติ 
ปฏิบัติการด้านสันติวิธี
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยใจกรุณา 

ดุลยภาพในสัมพันธภาพ
     
3. ชุดเข้าใจธรรมชาติ   4. ชุดเข้าใจสังคม
นิเวศภาวนา
นิเวศวิทยาแนวลึก
 
โครงสร้างสังคม
การชุบตัวดูงาน : ผลกระทบจากโลกภิวัตน์ ต่อชุมชน และสังคมเมือง
     
5. ชุดเข้าถึงความงาม   6. ชุดวิธีการแสวงหาความรู้
ความงาม : เอกลักษณ์ท้องถิ่น
จัดดอกไม้ : ดอกไม้จัดใจ
ดนตรี : คลื่นแห่งความสุข
ปักผ้าเพื่อความสุข
ศิลปะบำบัด
ศิลปะแห่งชา
 
ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบพุทธ
ทักษะการคิดและการจับประเด็น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
   

 

 

 

ที่มา : http://www.semsikkha.org

หมายเลขบันทึก: 310263เขียนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2009 03:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤษภาคม 2012 19:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท