GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคเรียนที่ 2 ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงมีโครงการทื่ต้องปฏิบัติคือโครงการยุวเกษตรในโรงเรียนและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคเรียนนี้ เป็นฤดูของการเก็บเกี่ยว จึงให้นักเรียนนำเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องนามาทำการเพาะเห็ดฟาง และทำการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักทั่วไป เช่น พริก กระเทียม แมงลัก ผักกาด คะน้า มะเขือ ฯลฯ เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนมีทักษะในกรใช้เครื่องมือการเกษตรได้ถูกต้อง และมีนิสัยรักอาชีพเกษตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 310165
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (2)

โครงการยุวเกษตรในโรงเรียนเกี่ยงข้องกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชึ่งในภาคเรียนที่ 2 ก็จะจัดทำโครงการปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกพืชผักทั่วไป

การเพาะเห็ดฟางเพาะมีเศษวัสดุจากท้องนามากมายรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในการแข่งขัน ทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนตามโครงการเศรษฐกืจพอเพียงและโครงการยุวเกษตรในโรงเรียนเพื่อให้ผู้สนใจได้ชมและแนะนำแสดงข้อคิดต่างๆเป็นการเปิดประตูโรงเรยนสู่ชุมชนต่อไป