เด็กน้อยนั่งเม่อมอง...ไปที่สายน้ำ
คลื่นแล้วคลื่นเล่า..กระทบฝั่ง...
ทำให้ฉัน..ต้องพลอยนิ่ง...กับภาพที่เห็น
ในสิ่งที่เป็นไป...ในเด็กน้อย
เมื่อแหงนมองไปรอบด้าน...
ภาพที่พบ...คือความสงบ
ที่บังก่อเกิดขึ้นใน...ใจ
ชีวิต คือ อะไรหนอ
ทำไมเราต้องมีชีวิต
และชีวิตทำไมต้องเดินไป
แล้วทำไมชีวิตต้องก่อเกิด
ชีวิตแล้วชีวิตเล่า...
...
ชีวิตคืออะไร