คุณ"ลิขิต"ของเรา

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"พี่หรอย" (คุณอนุกูล)

       งานนี้ไม่พูดไม่เขียน...ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย เพราะสิ่งที่กำลังกล่าวถึงนี้ คือ "พี่หรอย" คุณลิขิตแห่งโครงการไตรภาคีฯ เริ่มแรกที่ดิฉันได้ถูกรับเชิญมาร่วมช่วยสังเกตกระบวนการทางปัญญาแห่งภูมิปัญญาของ อสม.และชาวบ้านภายใต้โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนนี้ เมื่อเดินทางถึงพัทลุงบุคคลที่คุณชายขอบพาไปแนะนำให้รู้จักคนแรกของทีมงานก็คือ พี่หรอย...ซึ่งเป็นพี่ร่วมงาน ร่วมสถาบัน ร่วมอุดมการณ์ ทุกอย่างของคุณชายขอบ..

       เมื่อไปตามเวทีต่างๆ ในพื้นที่ สิ่งหนึ่งที่ดิฉันสัมผัสได้ถึงปณิธานอันแรงกล้าของทีมงานร่วมอุดมการณ์ คือ พลังของคุณเอื้อ-อำนวย"ชายขอบ"และคุณลิขิต ที่ทำงานเป็นทีมอย่างมีพลังมาก ขณะที่คุณชายขอบเดินเรื่องอำนวยเวทีนั้น พี่หรอยจะนั่งอยู่เบื้องหลังเยื้องไปข้างๆ หน่อย และลิขิตทุกอย่าง..ที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กระบวนการที่พี่หรอยใช้ในการบันทึกนั้นจะเป็น "mind map" ลิขิตลงบนกระดาษปรู๊บแผ่นแล้วแผ่นเล่า..อย่างนิ่งและมีสมาธิมาก ภาพที่เห็นเสมือนจิตรกรกำลังวาดลวดลายเส้นลงบนกระดาษด้วยอารมณ์สุนทรียะ..แห่งอารมณ์

       ผลงานจากการลิขิตของพี่หรอยนั้นทำให้เราเกิดประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์กระบวนการอีกครั้ง..ดิฉันทราบว่าพี่หรอยนั้นชอบอ่านและศึกษาประเภทปรัชญา อ่านหนังสือที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ เชื่อ และคิด มีอุดมการณ์ที่ต้องการทำงานเพื่อชาวบ้าน ชุมชน สังคมเฉกเช่นคุณชายขอบ...เมื่อบุคคลกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณเอื้อ..ในงานประจำทำให้ทีมฯ มีพลังสร้างสรรค์งานเพื่อชุมชน อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและหวังผลประโยชน์ส่วนตนใดๆ..และสิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง คือ ไม่ว่าจะเป็นพี่หรอย คุณชายขอบ ...ทั้งสองท่านและทีมงานคนอื่นๆ ที่กระจายไปตามพื้นที่นั้นไม่ได้เป็นข้าราชการที่ทำงานไปวันๆ และรอรับเงินเดือน แต่หากงานที่ทำเป็นงานที่รัก และเกิดการทุ่มเทในงานมากกว่าที่จะสนองเพียงแค่นโยบายอย่างเดียว...แต่สิ่งที่ทำล้วนเป็นงานพัฒนาในพื้นที่ทั้งสิ้น

       จากการร่วมงานหลายๆ ครั้ง ดิฉันรับรองได้ว่าพี่หรอย..คือ พี่...ที่คอยลิขิต..สิ่งที่เป็นความรู้ ที่เก็บเกี่ยวได้จากการทำงานขณะเวทีดำเนินไปได้อย่างเกิดการเติมเต็ม..แห่งทีมยิ่ง...เมื่อได้มีโอกาสไปร่วมประชุม Healthy Thailand ภาคใต้ร่วมกับคุณชายขอบ..ในตอนนั้นดิฉันรับรู้ได้ว่า บุคคลที่สามารถเติมเต็มการทำงานให้"คุณชายขอบ"ได้อย่างไม่ต้องกังวล คือ คุณลิขิตอย่างพี่หรอย...เพราะเป็นทีมที่ค่อนข้างรู้ใจ และที่สำคัญทั้งสองท่านเป็นมากยิ่งกว่าเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสิ่งที่เป็นมากกว่านั้น คือ มิตรภาพแห่งพี่-น้อง ที่ทำงานร่วมกันด้วย "ใจ" จริง..และงาน "อสม. ติดดาว"นี้..ความสมบูรณ์หนึ่งที่มาช่วยกันเติมเต็มในเวที ก็คือ "พี่หรอย" คุณลิขิตในใจเรานี่เอง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     การประชุม Healthy Thailand ภาคใต้ ที่โรงแรวเจบี หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.49 ทำให้ผมต้องเป็นทั้งคุณอำนวยและคุณลิขิตในเวลาเดียวกัน ณ เวลานั้น ผมคิดถึงพี่หรอย (อย่างแรง) กลับมาจะเขียนบันทึก แต่ยังคั่งค้างอยู่ แต่ก็รับรองว่าเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว ผมเขียนถึงแน่ ๆ อีกสักนิด ขอเวลาเคลียร์พายุก่อนครับ
สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
    ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าดีๆ  เห็นด้วยครับ  "ใจต้องมาก่อน" และมี "เพื่อนที่รู้ใจ" ยิ่งมากยิ่งดี