นิสัยของวัยรุ่นที่......ควรรู้

ถ้ากล่าวถึงวัยรุ่นแล้ว คงทำให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่า "วัยรุ่น" นี้มีลักษณะนิสัยอย่างไร ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ซึ่งเราจะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของวัยรุ่นพอสังเขปดังนี้

- ต้องการอยู่คนเดียว หลบซ่อน ไม่สุงสิงกับผู้ใหญ่ ชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่บ้าน

- เกิดความเบื่อหน่ายบ่อยๆ เช่น เบื่อบ้าน เบื่อโรงเรียน เบื่อกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ

- มีความขัดแย้งทางสังคม เด็กในวัยนี้มักไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องต่างๆ มีความขัดแย้งเสมอ มักมีความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ ไม่มีใครเห็นใจตน

- มีอารมณ์รุนแรง เนื่องจากความกังวลใจ ความเศร้าหมองของจิตใจที่เกิดขึ้นได้ง่าย การแสดงออกทางอารมณ์จึงออกมาในลักษณะที่ก้าวร้าวรุนแรง

- ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กมักไม่มีความมั่นใจ มองไม่เห็นความสามารถของตนเอง ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่มีปมด้อย

เมื่อเราได้รับรู้ลักษณะนิสัยในส่วนลึกๆ ของวัยรุ่นแล้วก็คงทำให้พ่อแม่เข้าใจลูกวัยรุ่นของท่านมากขึ้น

ขอขอบคุณของมุลบางส่วนจากอินเตอร์เน็ท