เทใจใส่ฝ่ามือ Tajaisaifhamue(Put heart on palm)

konloas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทหัวใจดวงน่อย ลงในมือให้อบอุ่น มอบให้คุณแอบไว้ในใจเจ้าอุ่นหลาย
  1. Tajaisaifhamue(Put heart on palm)www.komkonloas.blogspot.com

เทใจใส่ฝ่ามือ Tajaisaifhamue(Put heart on palm)

เทหัวใจดวงน่อย ลงในมือให้อบอุ่น มอบให้คุณแอบไว้ในใจเจ้าอุ่นหลาย ความอบอุ่นที่ข่อยได้จากอ้อมกอดของจิต มิตรไมตรีทั้งหลายอุ่นสบายยามใจเอ้า ถ่ายเทเอากระแสเข้า คือเป็นไฟกองใหญ่ สุมเอาแก่นฮู้ไว้ในใจข่อยมอบแก่คุณ ให้เกิดบุญคือความดีที่เฮาสร่างแต่ปางหลังได้บอกแบบ แนบหัวใจใส่เจ้ายามได้เว้าแล้วส่องตา

ฝ่ามืองามของเจ้ายามเอาใจมาวางแอบแบบเทใจน่อยน่อยลงวางไว้สิบ่คืน ยามได้ฮู้เรื่องพื้นๆจากหน่วยหนึ่งของหัวใจ มอบให้เธอเฮียนเอาจื่อจำยามฉันให่ สิ่งใดดีในโลกานี่ทั้งชีวีมอบให้เจ้าได้อุ่น เอาไอฮักมอบให้คุณกับวิชาที่ได้ฮู้หัวใจข่อยมอบแด่เธอ....เอาไปหมดโลดเด้อ....หล่าเอ๋ย

เทใจใส่ฝ่ามือ Tajaisaifhamue(Put heart on palm)

เป็นการถ่ายทอดความรู้สู่คนอื่นด้วยกระบวนการที่เริ่มจากวางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล แล้วเก็บรวบรวมผลงานนำมาเสนอ ปรับปรุงงานแล้วเริ่มมอบงานใหม่ นำกระบวนการตามวงจรคุณภาพมา

ปรับใช้ให้พอเหมาะกับสถานการณ์ เป็นกิจกรรมระหว่างผู้ให้และผู้รับ อาจเป็นกลุ่มหรือบุคคลเต่อบุคคลก็ได้

เทใจใส่ฝ่ามือเป็นกิจกรรมสื่อความหมายที่ต้องการให้ผู้ถ่ายทอดความรู้กับผู้รับความรู้ได้ดูแลกัน เข้าใจกัน ช่วยเหลือกัน และแก้ปัญหาที่มีร่วมกันตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม และเชื่อมโยงไปถึงการปรับปรุงการเรียนรู้เมื่อกิจกรรมถ่ายเทความรู้สิ้นสุดลง

สิ่งที่ต้องแทรกเข้าไปในกระบวนการนี้คือคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็น ซึ่งสิ่งนี้คือ น้ำใจและรอยยิ้ม มีความจำเป็นที่ต้องปลูกฝังและทำให้เกิดเป็นรูปธรรม

Tajaisaifhamue(Put heart on palm)

This activities use for transfer the knowledge between groups to person or person to person when we have the knowledge to give some one, we will talk about the process of the transferring knowledge with compound of input process and product (or objectives we want to happen in someone) Tajaisaifhamue(Put heart on palm) is the process to media which wish and would like to transfer the knowledge and take care understanding helping

And problem solving to co-coordinated in activities and connected to acting learning when the activities were end.

The most important would like to put in this process is the Merit ethics, it is necessary this mean smile and kindness, has the necessity to growth and cause concrete object in all the learners.

-SUNGKREEB WATANARAT,www.komkonloas.blogspot.com

napinmodel LEARNING NETWORK TEAM. THAILAND 34130

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”ความเห็น (0)