ข้าพเจ้าสอนเรื่องการบรรเลงขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้สอนเริ่มแรกตั้งแต่เรื่องประวัติฯ ส่วนประกอบฯ วิธีการใช้การเก็บรักษา ข้อควรจำ ต่างๆ และเริ่มวิธีการปฏิบัติขั้นตอนเริ่มแรกที่สำคัญมากสำหรับเป็นพื้นฐานของการบรรเลง  คือ  การจำตัวโน้ต โด เร มี ฟา ซอล ลา ที  ในนิ้วขลุ่ย ถ้าจำไม่ได้ จะเป็นการยากในการบรรเลงบทเพลง เพราะฉะนั้นต้องเน้นฝึกตรงนี้ให้มากหน่อยนะคะ  ถ้าจำนิ้วได้ท่องโน้ตได้ สบายมากเลยคะ หลังจากนั้นก็สอนเทคนิคการบรรเลงค่ะ ซ้อมเดี่ยวและซ้อมเป็นกลุ่ม เปิดมินิคอนเสริทได้เลยค่ะ