เทคโนโลยีคืออะไร..

เทคโนโลยี...อยากรู้จังเยยยยยยยยยยยยยยยยยย
เทคโนโลยี หมายถึง  การนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม

หรืออีกความหมายหนึ่ง

 เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวสอรีน๊ะ โสะอุเส็นความเห็น (0)