เริ่มต้นรู้จักบล็อค

        เมิ่อได้มาเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ก็แนะนำไห้ไปหาความหมาย และวัตถุประสงค์ของบล็ค เมื่อผมได้คนคว้าเรื่องบล็ค จึงได้รู้ว่าบล็คเป็นอย่างไร และมีประโยชมากมายแค่ไหน