การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดี ลองเข้าไปดูได้ที่

http://www.seal2thai.org/sara/sara045.htm