การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดี

ข้าราชการในพระองค์

การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดี ลองเข้าไปดูได้ที่

http://www.seal2thai.org/sara/sara045.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดินแดนปัญญาชนความเห็น (0)