ตั้งท่าจะเล่าถึงหลายครั้งหลายครา...แค่ก็มักจะมีภารกิจอื่นมาแทรกเสมอ ทำให้ต้องค้าง..เรื่องเล่าเรื่องนี้ แต่วันนี้ได้ทีที่ต้องนำมาเล่า..ไม่เล่าไม่ได้ เพราะบุคคลที่จะเล่าถึง คือ ผู้ที่หลายคนในเวที "อสม.ติดดาว" ให้ความสนใจอย่างยิ่ง เพราะอยากรู้ว่าบุคคลท่านนี้มีวิถีดำเนินชีวิต และการทำงานอย่างไรบ้าง และเมื่อเราได้ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง ทำให้เราไม่ผิดหวังจริงๆ บอกได้คำเดียวว่าน่าทึ่งมาก..บุคคลท่านนี้ คือ ผู้ที่ได้รับรางวัล "อสม.ดีเด่นแห่งชาติในสาขา ศสมช."

       อสม.สุมณฑาเล่าถึงชีวิตวัยเด็กที่เรียบง่ายว่าจบการศึกษาเพียงแค่ระดับ ประถม 6 และไม่ได้เรียนต่อ แต่เธอก็ใช้ชีวิตแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาเสมอ จนมาประมาณปี 2540 ได้มีโอกาสในการให้โอกาสแก่ตนเอง คือการสมัครเข้าไปทำงานเป็นลูกจ้างสถานีอนามัยของหมู่บ้าน จากโอกาสตรงนี้ทำให้เธอได้เกิดการเรียนรู้อย่างมากมายทางด้านสาธารณสุข อาศัยที่ว่าเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างจดจำสิ่งต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความรู้ด้านสุขภาพ จนก่อเกิดเป็นความรู้สึกรักในงานลักษณะนี้ พอหมดสัญญาจ้าง..จึงเกิดความคิดที่จุดประกายมาจากการทำงานดังกล่าวทำให้มาสมัครเป็น อสม. กรอปกับที่มีต้นแบบที่ดีจากคุณแม่ที่เป็น อสม. เช่นเดียวกันทำให้คุณสุมณฑา เกิดแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นในการทำงานนี้อย่างมาก

       เมื่อมาเป็น อสม. คุณสุมณฑาอาศัยความรู้ที่เป็นครูพรรคลักจำจากสมัยเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างสถานีอนามัย มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และงานที่เธอถนัดและดูจะเป็นงานเด่นอย่างมาก คือ งาน ศสมช.(ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน) หลักชีวิตในการทำงานที่คุณสุมณฑาใช้ คือ ฟัง-คิด-สงสัย-ถาม-ปฏิบัติ หมุนวนสลับกันไปมาในทุกอณูการทำงานนี้ คุณสุมณฑาบอกเล่าให้เพื่อนๆ อสม.ในเวทีฟังว่า "ตัวเองมีความสุข จึงเลือกที่อยากจะทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย" ..."เบื้องหลังความสำเร็จในการทำงาน คือ ครอบครัว สามีจะคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมในงานที่ทำเสมอไม่เคยขัดขวาง..."

      ขณะที่เธอเล่านั้น อสม.ท่านอื่นๆ ให้ความสนใจฟังด้วยความทึ่งอย่างมาก ด้วยวัยและประสบการณ์ไม่กี่ปีทำให้เธอช่างดูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการทำงาน อยากจะเรียกได้ว่า "มีอุดมการณ์ในการทำงานอย่างแท้จริง"...เป็นตัวอย่างของคนทำงานเพื่อสาธารณะที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบดำเนินงาน ดำเนินชีวิตได้คนหนึ่ง ขณะที่เล่าเรื่องตนนั้น แววตาของเธอจะเป็นประกายฉายแววแห่งความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ซึ่งในความเห็นที่เป็นทัศนะส่วนตัวของดิฉันที่มีต่อคุณสุมณฑานี้ "เธอช่างเป็นที่มีความคิด...ลุ่มลึก พูดจาฉะฉาน..แน่วแน่มุ่งมั่น"..สามารถสะกดคนฟัง และนำเรื่องเธอมาเล่าต่อเมื่อเลิกเวทีไปแล้วด้วยความทึ่งอย่างมากในอุดมการณ์คนทำงานเช่นเธอ "อสม.สุมณฑา"

 

โครงการไตรภาคีฯ